Oferta

Księgowość i podatki

 • prowadzenie ksiąg handlowych,

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP itp.,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,

 • wyprowadzanie zaległości i weryfikacja poprzednich księgowań oraz organizowanie zasad przepływu dokumentacji księgowej,

 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur i not korygujących,

 • monitoring należności,

 • sporządzanie raportu Intrastat,

 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych zgodnie ze standardami rachunkowości innych krajów oraz polskiej ustawy o rachunkowości,

 • wsparcie w procesie konsolidacji spółek,

 • wsparcie w przygotowywaniu budżetów spółek.

Kadry i Płace

 • ustalanie i naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,

 • obliczanie wszystkich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, US, PFRON itp.),

 • rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,

 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców oraz właścicieli,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • sporządzanie deklaracji PFRON,

 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez pracowników dochodach,

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej.

 • sporządzanie sprawozdań do GUS.

Doradztwo

 • udzielanie pomocy przy
  zakładaniu firm,

 • doradztwo i bieżące
  konsultacje,

 • świadczenie innych usług
  według indywidualnych ustaleń z Klientem.

insta

Linked in